Old School Racing
Written by RallyZone   
Evenimentul se nume?te Old School Racing din urm?toarele motive:

- se vrea o curs? "ca pe vremuri", pentru c? am gândit-o, ?i sper?m s? ias?, exact cum se organizau cursele în perioada 1996-2000;
- o s? încerc?m s? facem un eveniment "în familie", cu cât mai pu?ine orgolii, f?r? certuri pe premii, cupe, medalii ?i timpi.

Din aceste motive Midnight Racers, împreun? cu ACR, filiala Craiova organizeaz?, probabil, ultimul eveniment de acest gen de pe anul ?sta din Craiova.

Anuntul a fost f?cut a?a târziu pentru c? am vrut s? fim siguri c? o s? fie o curs? curat?, f?r? repro?uri de la început ?i exact în spiritul în care a fost gândit?, a?a ca am avut de f?cut anumite aranjamente. Acest eveniment a fost pornit la ini?iativa lui Mihnea Du??, care sprijin? financiar cursa, evenimentul fiind dezvoltat cu sprijinul mai multor oameni pasiona?i de acest gen de evenimente.

În primul rând trebuie men?ionat Dune care, în momentul în care a auzit zvonuri despre organizarea cursei, a sunat ?i ?i-a oferit sprijinul ?i o important? sponsorizare personal?. Mai trebuiesc men?ionati doi prieteni - Sugra ?i Vali KUT - care au oferit sprijin logistic ?i financiar la cursa prin brokerul de asigur?ri BrokAsigExpert. Un alt important sprijin al cursei se anun?? FREAKTUNING S.R.L., magazin de piese auto ?i accesorii de tuning, cunoscut prin reprezentan?ii Armand FRK si Flavius KUC, ca oameni dedica?i ma?inilor, tuningului ?i curselor, ?i care întotdeauna au sprijinit cursele de orice fel din Craiova. De asemenea, Motorsport Tuning Service a venit cu o sponsorizare la curs? din partea service-ului pe care Mihai SLU îl de?ine.

S?pt?mâna viitoare se vor mai purta discu?ii cu posibili sponsori ?i vor fi anun?a?i pe acest topic cei care se vor mai implica organizarea cursei.

În leg?tur? cu organizarea concursului propriu-zis.

1. Clasele:

A < 1599 cmc;
B 1600-1799 cmc;
C 1800-1999 cmc;
D 2000+ cmc;

Probabil vor fi discu?ii în leg?tur? cu clasele ?i se va comenta pentru lipsa clasei mici (< 1400 cmc) ?i eventual a unei clase mari, dar acestea au fost stabilite pe baza traseului, care se vrea unul tehnic ?i care s? diferen?ieze pilo?ii, mai degrab? decât puterea ma?inilor.

2. Traseul

Plecarea se va face dup? pod ?i traseul va fi prelungit fa?a de traseul normal de Bucov?? pân? la Kira Group cu dou? ?icane puse pe linia dreapta. Deocamdata nu post?m o schem? a traseului, dar zilele viitoare va fi disponibil? pentru toat? lumea.

3. Desfasurarea concursului
Am cerut autorit??ilor închiderea drumului în intervalul orar 09:00-14:00. Asta ar trebui s? ne dea destul timp pentru:

- 1 urcare de recunoa?tere;
- 1 urcare de antrenament;
- 2 urc?ri de concurs.

O alta surpriz? a acestei etape o s? fie înc? o urcare de spectacol. Se vor selecta câteva ma?ini care vor urca (sau coborî, la alegere) numai la spectacol, necronometrat. Se merge pe principiul: pilo?ii se ofera, organizatorii selecteaz? masinile în functie de timp ?i îndemanare.

4. Concuren?ii
Pân? acum s-au anun?at ca posibili concuren?i urm?torii:
- Audi S3 (forlighter);
- VW Corrado (forlighter);
1. Alex Lascu - Seat Leon;
2. Vali KUT - VW Golf I;
3. Dune Gabriel - Daewoo Cielo;
4. Cioara - Toyota Celica;
5. Laure - Oltcit;
6. Mitza PMD - VW Golf;
7. Armand FRK - Honda Civic Del-Sol;
8. Fupi;
9. Mihai SLU - BMW E30 turbo;
10. Sultanu - Opel Kadett;
11. Duta - VW Golf VR6;
12. MICu' - Oltcit turbo;
13. D?nu? Alexe - Opel Kadett;
14. GABu';
15. Gulie - VW Golf II.

5. Premiile vor consta în cupe + o sum? de bani. Suma respectiv? este incert? deocamdat?, va fi in func?ie de banii din sponsoriz?ri + taxa de înscriere. Nu se vor da premii în obiecte, to?i banii rezulta?i din curs? vor fi da?i ca premii. Dup? cum spunea Cioar?, pân? la urm?, cine se d?, se d? de drag, nu pentru premii.

Taxa de înscriere în curs? este de 100 RON ?i este SINGURA sum? platit? de concuren?i (fara tax? suplimentar? pentru înscriere pe echipe, etc). Înscrierile se pot face pân? vineri 30.10.2009, ora 18:00.

Tot vineri, intre orele 14:00-18:00, o s? fie verificarea ma?inilor ?i organizarea parcului rece în parcarea din fa?a sediului ACR Craiova. Pentru concuren?ii din alte ora?e o s? l?s?m un num?r de fax pe care pot trimite cererile de înscriere completate ?i semnate.

Vom reveni cu alte detalii pe parcurs.